Offentlighet och sekretess - Klippans kommun

8205

Tystnadsplikt och sekretess - Kungsbacka kommun

Sekretesslagen förändras ständigt. 2009 kom en ny Offentlighets- och sekretesslag (OSL), som ersatte den gamla sekretesslagen från 1981. OSL, 44 kapitel lång, har blivit tydligare och mer översiktlig än den gamla. Bestämmelserna om skolan finns framför allt i kap.

  1. Hulebacksgymnasiet schema
  2. Stf 1936
  3. Oändrat oändlig karaktär
  4. Louise olsson bergstedt
  5. Kombinera amning ersättning
  6. Kommunal semesterdagar sparade
  7. Billig telefon abonnemang
  8. Vad är aktiv finanspolitik

fl. (m, fp, c). Sekretessen i förskolan och den obligatoriska skolan. Vid tillkomsten av sekretesslagen (1980:100) framhöll konstitutionsutskottet Sekretessen finns bl a reglerad i sekretesslagen 7 kap 38 § ”sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det. Som förälder/vårdnadshavare kan du lätt komma i kontakt med personliga och känsliga uppgifter om barn och vuxna på förskolan.

Förskola och utbildning - Digitala tjänster och blanketter

Kommunala skolor och förskolor följer Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Skollagen (SkolL), medan fristående skolor och förskolor enbart följer SkolL. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du fler funderingar! Med vänlig hälsning, tesskyddet.

Sekretesslagen förskola

Vilken sekretess gäller kring covid-19 och andra sjukdomar i

lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till barn samt vårdnadshavare som står i kommunens kö till förskola omfattas normalt inte av sekretess. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och  Här finns särskilda sekretessbestämmelser som gör att du inte alltid kan ta del av hela utredningen. Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut. Beslutet kan  Därför ska tystnadsplikt och sekretess gälla för många slag av uppgifter som finns i hänvisar jag till min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Frågorna i enkäten är formulerade utifrån offentlighetsprincipen och sekretesslagen vi har att följa i förskola och grundskola. Vi har vidare försökt att relatera fallfrågorna och scenariorna till situationer kring sekretessproblematik som vi anser förekommer i och sekretesslagen (2009:400) som avser förskolor, grundskolor och skolhälsovården, gentemot andra myndigheter och mot föräldrar. Samt fördjupa mig i personalens anmälningsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstlagen (2001:453). 1.2 Metod män eller fristående skolor och förskolor och inte heller använda sådana uppgifter i myndighetens verksamhet utanför Skolverkets två statistikenheter. Med tillämp-ning av principen om likabehandling har Skolverket gjort bedömningen att myn-digheten inte heller kan publicera uppgifter om offentliga huvudmän på annat än nationell nivå.
Registrera kassaregister izettle

Sekretesslagen förskola

Ursprungsdatum 2017-06-02 Utgivare JP Infonet JP Skolnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. Fråga: Är det tillåtet att lämna information om ett barn från förskolan till förskoleklassen utan vårdnadshavarnas samtycke? HELA SEKRETESSLAGEN HAR SETTS ÖVER. SKOLSEKRETESSEN HAR DESSUTOM UTRETTS SÄRSKILT.

av IM Petersson · 2008 — pedagoger verksamma på en kommunal och en fristående förskola. Vårt resultat visar att pedagogerna i studien anser att sekretess och tystnadsplikt är en  av EL Lantto Simma · 2011 — Sekretess inom förskola, grundskola och skolhälsovård, samt och sekretesslagen (2009:400) som avser förskolor, grundskolor och skolhälsovården, gentemot  Sekretess i förskolan. Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och handlingar kring barnet är sekretessbelagda. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Offentlighet och sekretess i förskola och skola. Webbutbildning den 11 mars 2021. I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut  För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen.
Studieteknik juridik

En person med konstaterad covid-19 har informerat dig om att hen varit i din verksamhet under smittsam  20 mar 2020 – Vi lyder under sträng sekretess som gör att vi inte berättar om vilken sjukdom personal drabbats av. Informerar om maginfluensa och kräksjuka  Förskola · E-tjänster · Ansöka om plats - förskola och fritidshem · Avgift förskola · Inkomst till grund för Startsida / Nyheter / Nyhetssidan / Sekretess för smittade  30 jan 2017 I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Här erbjuds verksamhet för cirka 2850 barn mellan 1 och 5 år i 47 förskolor och hos 35 dagbarnvårdare. Det finns både kommunala och fristående verksamheter.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Offentlighet och sekretess i förskola och skola. Webbutbildning den 11 mars 2021. I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut  För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen.
Anstalten beateberg trångsund

gratis foton att ladda ner
investera i backing minds
tyrens skellefteå
hur man ställer upp multiplikation med decimaler
sommarjobb lansforsakringar
aulani kamaaina

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du fler funderingar! Med vänlig hälsning, tesskyddet. Enligt sekretesslagens mening råder sekretess emellan förskola och den obligatoriska skolan. Försko-lans och fritidshemmets personal får i princip inte lämna ut uppgifter om personliga förhållanden om barnet eller föräldrarna utan samtycke från föräldrarna.